Styrelse

Styrelse

Foto: Magnus Fond

KENNETH BENGTSSON

Född 1961.

Styrelseordförande sedan november 2018

Utbildning: Gymnasieekonom

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande i Ahlsell AB, Clas Ohlson AB, Systembolaget AB
samt de ideella organisationerna Ersta Diakoni och World Childhood Foundation. Styrelseledamot i
Herenco AB och Synsam AB.

Tidigare befattningar: Vd och koncernchef för ICA, ordförande för Svenskt Näringsliv och Svensk
Handel.

Beroende/oberoende: Oberoende av bolaget och ledningen, beroende till bolagets större ägare.

Aktieägande i Bolaget: Kenneth Bengtsson har 8 772 syntetiska optioner.

Beroende/oberoende: Oberoende av Bolaget och ledningen, oberoende av Bolagets större ägare.

 

RICKARD LYKO

Född 1982.

Styrelseledamot sedan 2008.

Utbildning: Studier i ekonomi, Uppsala universitet.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande i Lyko Holding AB, Lyko Retail AB, B & B Borås AB och Lyko Online AB, Styrelseledamot Deodoc AB.

Tidigare befattningar: Styrelseordförande i Bellbox Hårvårdsbaren AB, B & B Stockholm AB och Concept YOU AB. Styrelseledamot i Företagarna Dalarna Service AB och Företagsamma Dalarna Service AB. Styrelsesuppleant och verkställande direktör för Lyko Online AB.

Beroende/oberoende: Beroende till bolaget och ledningen, beroende till bolagets större ägare.

Aktieägande i Bolaget: Rickard Lyko innehar, indirekt tillsammans med närstående, 7 669 089 aktier i Bolaget.

Beroende/oberoende: Beroende till bolaget och ledningen, beroende till bolagets större ägare.

 

ANNA CARLQVIST

Född 1973.

Styrelseledamot sedan 2017.

Utbildning: Studier på magisternivå i media- och kommunikation, Uppsala universitet, studier på kandidatnivå i etnologi, Lunds universitet samt studier på kandidatnivå i finansiering och redovisning, Södertörns högskola.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot i Bas Holding AB och Boom Watch Company AB (publ) samt bolagsman i Jonsson&Carlqvist Handelsbolag.

Tidigare befattningar: Styrelseledamot i BAS ID AB samt styrelseledamot och verkställande direktör för BAS ITG AB.

Beroende/oberoende: Oberoende av bolaget och ledningen, oberoende av bolagets större ägare.

Aktieägande i Bolaget: Anna Carlqvist innehar inga aktier i Bolaget.

Beroende/oberoende: Oberoende av bolaget och ledningen, oberoende av bolagets större ägare.

 

MARIE NYGREN

Född 1965.

Styrelseledamot sedan 2017.

Utbildning: Studier i ekonomi, Stockholms universitet.

Övriga nuvarande befattningar: Vice VD för Systembolaget Aktiebolag och styrelseledamot i Bravida Holding AB.

Tidigare befattningar: Styrelseledamot i AB K14 Näckströmsgatan, Apotek Hjärtat Holding AB, Apotek Hjärtat AB, styrelseuppdrag Runsvensgruppen, VD Adara AB, Kategoriområdeschef Food Coop Sverige och Kategoriområdeschef Specialvaror, VD Stor & Liten samt ett antal befattningar inom Coop.

Beroende/oberoende: Oberoende av bolaget och ledningen, oberoende av bolagets större ägare.

Aktieägande i Bolaget: Marie Nygren innehar 1965 aktier i Bolaget.

Beroende/oberoende: Oberoende av bolaget och ledningen, oberoende av bolagets större ägare.

 

GABRIEL FITZGERALD

Född 1977.

Styrelseledamot sedan september 2014.

Utbildning: Civilekonomexamen i finansiell ekonomi, Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot och VD för Fidelio Capital, styrelsedamot i Indical Bioscience, styrelseledamot i VetFamily och styrelseledamot i Nextmune.

Tidigare befattningar: Styrelseordförande i GFG Industries AB, GFG Invest AB och Greenfood Real Estate AB.

Beroende/oberoende: Oberoende av bolaget och ledningen, beroende till bolagets större ägare.

Aktieägande i Bolaget: Gabriel Fitzgerald innehar inga aktier i Bolaget.

Beroende/oberoende: Oberoende av bolaget och ledningen, beroende till bolagets större ägare.

 

Nyheter och erbjudanden

Anmäl dig för nyhetsbrev och sms här!

Följ oss

Kundtjänst

Copyright 2020