Om börsnotering

Om börsnotering

Lykos styrelse har beslutat att ansöka om notering av bolagets aktie på First North Premier i anslutning till Erbjudandet. Första dag för handel i Lykos aktie är preliminärt bestämt till den 12 december 2017 under förutsättning att Nasdaq Stockholm godkänner ansökan och att spridningskravet för Lykos aktie uppfylls senast på noteringsdagen.

För det fall Lykos styrelse slutligt beslutar om notering av bolagets aktie beräknas handeln i Lykos aktie påbörjas omkring den 12 december 2017. Detta innebär att handel kommer att påbörjas innan aktier överförts till förvärvarens VP-konto eller värdepappersdepå och i vissa fall innan avräkningsnota erhållits. Det innebär vidare att handel kommer att påbörjas innan villkoren för Erbjudandets fullföljande uppfyllts. Handel i Lykos aktie, som sker innan Erbjudandet blir ovillkorat, kommer att återgå om inte Erbjudandet fullföljs.

Kortnamnet på First North Premier för Lykos aktie är LYKO.

Prospekt

Klicka här för att ladda ner prospektet  

Anmälningsblankett  

Pressmeddelande

Lyko offentliggör prospekt  

Viktiga datum

Anmälningsperiod för allmänheten i Sverige: 1 – 8 december 2017
Anmälningsperiod för institutionella investerare: 1 – 11 december 2017
Offentliggörande av slutgiltigt pris i Erbjudandet: 12 december 2017
Första dag för handel av Lykos aktier: 12 december 2017
Likviddag: 14 december 2017

Kontakt

RICKARD LYKO
VD

E-post: rickard.lyko@lyko.se
Mobil: 076-026 74 28

Nyheter och erbjudanden

Anmäl dig för nyhetsbrev och sms här!

Följ oss

Kundtjänst

Copyright 2020
lek loss med 55.OOO skönhetsprodukter