25 APR, 2018

Kommuniké från årsstämma i Lyko Group AB (publ)

Vid årsstämma i Lyko Group AB (publ) (”Bolaget”) den 25 april 2018 fattades följande beslut.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning samt resultatdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade idag att fastställa resultat- och balansräkning för Bolaget för räkenskapsåret 2017. Vidare beslutades att Bolagets resultat balanseras i ny räkning och att någon utdelning således ej lämnas. Årsstämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Antalet styrelseledamöter och revisorer, val av styrelse och revisorer samt arvode till styrelsen och revisorerna

Årsstämman beslutade att antalet av bolagsstämman utsedda styrelseledamöter ska vara fyra ledamöter utan suppleanter. Årsstämman beslutade även att till styrelseordförande för perioden till och med slutet av årsstämman 2019 nyvälja Rickard Lyko samt att till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja Rickard Lyko, Gabriel Fitzgerald, Marie Nygren och Anna Carlqvist.

Årsstämman beslutade att omvälja Ernst & Young AB för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls 2019. Det noteras att Jonas Svensson kommer vara huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 450 000 kronor varav styrelsens ordförande inte ska erhålla något arvode och övriga ledamöter, som inte är anställda i bolaget, 150 000 kronor vardera. Vidare beslutades att arvode till revisorn, för perioden till och med slutet av årsstämman 2019, oförändrat ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om principer för utseende av valberedning

Årsstämman beslutade att godkänna föreslagna principer för utseende av valberedningen.

Beslut om långsiktigt incitamentsprogram i form av syntetiska optioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införande av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram i form av syntetiska optioner.

För mer information vänligen kontakta:

Joanna Hummel, VD Lyko.
070 286 26 82,
joanna.hummel@lyko.se 

Informationen lämnades för offentliggörande kl. 16.00 den 25 april 2018.

Om Lyko

Lyko Group AB (publ) är en hårvård- och skönhetspecialist med ambition att förändra branschen. Vi har vårt ursprung i den professionella hårvården. Med marknadens bredaste sortiment online, integrerade butiker och salonger inspirerar och guidar vi kunden till sitt bästa jag. Koncernen driver webbplatserna Lyko.se och Lyko.no samt 38 butiker i Sverige och Norge, varav 37 har tillhörande salonger. Verksamheten sysselsätter närmare 500 personer. Lyko är noterat på First North Premier. Avanza Bank är bolagets certified adviser. Besök www.lyko.se för mer information.

Tillbaka till Regulatoriska Pressmeddelanden

Nyheter och erbjudanden

Anmäl dig för nyhetsbrev och sms här!

Följ oss

Kundtjänst

Copyright 2020
lek loss med 55.OOO skönhetsprodukter