16 FEB, 2018

Lyko växer med lansering i Finland och nytt centrallager i Vansbro

Lyko Group AB (publ) tar första steget in på den finska marknaden genom en online-lansering under det andra kvartalet 2018. Samtidigt investerar Lyko i en ny lagerlokal med ökad automation i syfte att effektivisera lagerhanteringen och möta en ökad tillväxt. Anläggningen väntas vara i drift under det första kvartalet 2020.

Lyko fortsätter skapa förutsättningar för tillväxt och stärker sin position i Norden genom att ta steget in på den finska marknaden. Lyko är marknadsledare online i Sverige och en utmanare i Norge.  

Inträdet på den finska marknaden väntas endast marginellt påverka bolagets finansiella ställning och resultat under 2018. Lyko har en skalbar hemsida och ett lager/logistikflöde som gör att Vansbro kan nyttjas för varuförsörjning.

”Vi ser en potential i att nå ut med vårt kunderbjudande i Finland. Vi gör det via en online-first strategi på en marknad som har den högsta online penetrationen i Norden inom hårvård och skönhet. Med Lykos starka och breda produktsortiment har vi goda förutsättningar att bli en ledande aktör även på denna marknad”, säger Joanna Hummel, VD för Lyko.

Investering i automatiseringsanläggning i Vansbro

Lyko investerar cirka 85 MSEK under perioden 2018–2020 i en automationsanläggning. Med ett automatiserat varulagersystem uppnås en högre kostnads- och resurseffektivitet, vilket ger långsiktiga lönsamhetsförbättringar.  Då den nya lagerlösningen placeras i Vansbro bibehålls kompetens inom lager och logistik samt möjliggör en smidig flytt av verksamheten.

”Det nya centrallagret kommer att vara konkurrenskraftigt med en kostnadseffektiv och flexibel logistiklösning som är anpassad för stegvis utbyggnad i takt med ökade volymer. Detta är en betydande investering för att möta en ökad tillväxt och säkerställa att vi har kapacitet både vad gäller personal och utrymme”, säger Joanna Hummel, VD för Lyko.

För mer information vänligen kontakta:

Joanna Hummel, VD Lyko.
070 286 26 82, joanna.hummel@lyko.se 

Denna information är insiderinformation som Lyko Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari, 2018 kl.07.00 CET.

Om Lyko
Lyko Group AB (publ) är en hårvård- och skönhetspecialist med ambition att förändra branschen. Vi har vårt ursprung i den professionella hårvården. Med marknadens bredaste sortiment online, integrerade butiker och salonger inspirerar och guidar vi kunden till sitt bästa jag. Koncernen driver webbplatserna Lyko.se och Lyko.no samt 40 butiker i Sverige och Norge, varav 39 har tillhörande salonger. Verksamheten sysselsätter närmare 500 personer. Lyko är noterat på First North Premier. Avanza Bank är bolagets certified adviser. Besök www.lyko.se för mer information.

Tillbaka till Regulatoriska Pressmeddelanden

Nyheter och erbjudanden

Anmäl dig för nyhetsbrev och sms här!

Följ oss

Kundtjänst

Copyright 2019